ขั้นตอนการเปิดเว็บไซต์

1. เปิดเว็บไซต์ฟรี

 • สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ SuperWebsite.com ฟรี
 • สามารถสมัครโดยผ่าน Facebook Connect หรือ กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนทางอีเมล โดยระบบจะให้ทำการ
 • เปิดใช้งานเว็บไซต์ในขั้นตอนนี้ทันที
 • หากสมัครโดยผ่าน Facebook Connect จะเป็นการสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 • จำเป็นต้องเปิดใช้งานเว็บไซต์ในขั้นตอนต่อไป

หลังจากเปิดเว็บไซต์คุณจะได้รหัสเว็บไซต์เพื่อนำมาใช้ในการลงทะเบียน ชำระค่า Package และ รหัสเว็บไซต์นี้เป็นรหัสที่ใช้ในการอ้างอิงการรับบริการต่างๆจากทางเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่ใช้เว็บไซต์ฟรี ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบภายใน 30 วัน มิฉะนั้นเว็บไซต์ของท่านจะถูกระงับการใช้งาน

2. การชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง

 • SuperWebsite.com แห่งแรกในประเทศไทย ที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง โดยคุณสามารถเพิ่มระบบตามการใช้งาน
 • คุณสามารถชำระค่าบริการด้วยการโอนเข้าบัญชีทางธนาคารตามบัญชีด้านล่าง
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
Bangkok Bank กรุงเทพ บริษัท บิซิเนส แพลตฟอร์ม จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2 0 8 7 - 7 -0 6 7 0 5 - 8 ออมทรัพย์
Krungthai Bank กรุงไทย บริษัท บิซิเนส แพลตฟอร์ม จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว 6 9 0 - 0 - 1 8 9 9 0 - 3 ออมทรัพย์
Kasikorn Bank กสิกรไทย บริษัท บิซิเนส แพลตฟอร์ม จำกัด เซ็นทรัล ลาดพร้าว 7 3 0 - 2 - 8 1 5 2 3 - 7 ออมทรัพย์
SCB Bank ไทยพาณิชย์ บริษัท บิซิเนส แพลตฟอร์ม จำกัด ประชานิเวศน์ 1 2 0 6 - 2 - 3 3 2 1 6 - 0 ออมทรัพย์

3. ขั้นตอนการแจ้งหลักฐาน พร้อมเอกสารการชำระค่าบริการ

 1. หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์
  • บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
  • นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง
   • เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2))
   • เขียนชื่อเว็บไซต์ รหัสเว็บไซต์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
   • กรณีที่ต้องการจด Domain name เพิ่ม ให้เขียนชื่อเว็บ www.yourname.com พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โดยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name
   • ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี)
   • ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิต
   • ส่ง Fax มาที่ 02-832-3232 หรือทางอีเมล์ info@superwebsite.com
 2. รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ Activate ภายใน 24 ชม.
* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เว็บไซต์สำเร็จรูป ทำเว็บ สร้างเว็บ ออกแบบเว็บ และ บริการ อื่นๆ ได้ที่ info@superwebsite.com หรือโทร. 02-832-3232